Pristagare och Stipendiater 1998 och 1999

Stora och Lilla Grafikpriset delas ut av Svenska Spel i samarbete med Grafikens Hus. Länsstyrelsens i Sörmland Stora Grafikstipendium delas ut av länsstyrelsen i samarbete med Grafikens Hus under åren 1998 – 2000.

Med denna utställning vill Grafikens Hus framhålla det viktiga och ambitiösa samarbetet med två av våra kulturavtalspartner, Länsstyrelsen i Sörmland och huvudsponsorn Svenska Spel, vilket gör det möjligt att dela ut det största grafikpriset och det största grafikstipendiet i Sverige. Stora Grafikpriset uppgår till 40 000 kr och Länsstyrelsens Grafikstipendium är på 60 000 kr. Sedan Grafikens Hus invigning 1996 har stipendier och priser på tillsammans över en halv miljon kronor delats ut.

Juryn har beslutat tilldela Gösta Gierow, Stockholm, Stora Grafikpriset för 1999 med motiveringen:

»För en stark konstnärlig insats, med en rik och fantasifull bildvärld, som fullföljs med oförminskad styrka.«

Juryn har beslutat tilldela Jan Laggar, Falun, Lilla Grafikpriset 1999 med motiveringen:

»För ett ungt spännande konstnärskap som bottnar i djupa traditionella rötter i kombination med ett friskt experimenterande.«

Lynn Allen, USA, har tilldelats Länsstyrelsens i Sörmland Stora Grafikstipendium 1999 med motiveringen:

»För en inspiratorisk och gränsöverskridande lärargärning och för en självständig grafisk bildvärld där hon blandar de kraftfulla uttrycken med en poetisk känslighet.«

Alexandra Kern, Stockholm, har tilldelats Länsstyrelsens i Sörmlands Stora Grafikstipendium 1998 med motiveringen:

»För en både tekniskt och konstnärligt gränsöverskridande bildvärld, där hon med stor känsla och fantasi har använt den grafiska traditionen till ett experimenterande nyskapande.«

Rune Pettersson, Järved, tilldelades Stora Grafikpriset 1998 med motiveringen:

»För ett i grunden naturnära och färgrikt bildskapande, där han mycket självständigt utforskar verklighetens och fantasins möjligheter. I expressiva och monumentala bildsviter spårar han varje betydelsefull nyans i människans liv.«

Emma Karp, Stockholm, har tilldelats Lilla Grafikpriset 1998 med motiveringen:

»För en suggestiv och mångtydig bildvärld där hon framkallar mänskliga former, som utmanar vårt invanda seende och där det personligt upplevda får en allmängiltig räckvidd.«