Pristagare och Stipendiater 2000

Samarbetet med Svenska Spel och Länsstyrelsen i Sörmland gör det möjligt för Grafikens Hus att dela ut det största grafikpriset och det största grafikstipendiet i Sverige. Stora och Lilla Grafikpriset uppgår till 40.000 respektive 10.000 kr och instiftades 1995 av Svenska Spel och Grafikens Hus i syfte att uppmärksamma konstnärer som är verksamma inom grafiken. Länsstyrelsens i Sörmland Stora Grafikstipendium är på 60.000 kr och delas ut under åren 1998-2000.

Petter Pettersson (född 1942), Fjälkinge, Stora Grafikpriset.

”För en djärv, realistisk och engagerad bildvärld som alltid ställer människan i centrum. I olika material och tekniker experimenterar han med de grafiska uttryckssätten, och han delar inspirerande och frikostigt med sig av sina erfarenheter.”

Ellen Cronholm (född 1971), Stockholm, Lilla Grafikpriset

”För sitt engagerade konstnärskap där hon med mod, innerlighet, gestaltar intensiva kroppsliga och själsliga erfarenheter och motsättningar, med varm berörande kraft och närvaro.”

Gert Aspelin(född 1944) Kivik, Länsstyrelsens i Sörmland stipendiat

”För den stora spännvidden i hans bildvärld och grafiska produktion. I hans konstnärskap ryms bland annat människan och hennes massmediala miljö i bilder från 1960-talet och inträngande studier av markens och strandens strukturer på Österlen från senare år. Gert Aspelin har alltid varit öppen för djärva experiment och tryckt sina grafiska bilder på de mest skiftande material i både två- och tredimensionella verk.”