Svensk Grafik 1980 – 2005

Sommaren 2005 (tog samma datum som sommarutställningen med Christo)