Ur H.M. Konungens grafiksamling

DATUM OKLART – tog samma som sommarutställningen…

22 april – 17 september