UT-TRYCK! Ett kollektivt konstprojekt med och av tjejer!

UT-TRYCK är ett kollektivt konstprojekt med syfte att ge unga tjejer från Södertälje plats i ett offentligt rum och miljö. Att möjliggöra och synliggöra röster och berättelser om samtiden och framtiden från ungas perspektiv. Att genom konst skapa, mötas och synliggöra individuella uttryck genom en konstnärlig kollektiv process och gestaltning. Projektet genomfördes mellan april – juni 2016 som ett Artist-in-Residence-program med konstnären Saadia Hussain.

Grafikens Hus genomförde ett uppsökande arbete för att mobilisera medskapare via de lokala fritidsgårdarna och tillsammans med Ung Fritid i Södertälje, Tjejhuset och andra relevanta organisationer. Syftet var att möta, informera, motivera och mobilisera 10-15 unga tjejer från olika socioekonomiska skilda delar av Södertälje till att medverka som medskapare i projektet.

Under olika idé- och målarverkstäder har medskaparna informerats, motiverats och inspirerats kring process, metod och verktyg. Varje verkstad har varit utformad att stegvis engagera medskaparna genom olika övningar till att fråga, fundera, formulera och skissa fram egna tankar och idéer. Syftet är att lyssna, berätta och samla in tankar och idéer till det kollektiva konstverket. Vad det ska berätta, synliggöra och uttrycka.

”Vi vill fånga upp tjejernas röster i Södertälje och göra konst som är inkluderande” säger Nina Beckmann, VD för Grafikens Hus.

Parkour x 4 bild

Grupp_Saadia
Under maj och juni jobbade Asha, Ranim, Pea, Ange Loïtha, Elsa, Ariel, Adewunmi, Josefine, Amar, Felicia, Elionore, Elin, Nagham, Linn, Charline, Marian, Vilma, Florine, Ewelina, Faiza, Catherine och Raqaiah tillsammans med Saadia Hussain för att slutligen genomföra en målning i Parkourparken i Södertälje. ”Parkourparken skriker efter färg. Den brukas av unga och det är deras scen. Med konst kan vi skapa en ännu mer lustfylld upplevelse” sa Saadia Hussain i en intervju med LT i Södertälje.

Den 23e juni 2016 stod verket färdigt och invingdes av Anna Bohman Enmalm, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Södertälje.

13532988_1133715863318595_5370328472289678842_n

13516305_1133715566651958_2576504641317211224_n


Ut-Tryck! är:

Medskapare Asha, Ranim, Pea, Ange Loïtha, Elsa, Ariel, Adewunmi, Josefine, Amar, Felicia, Elionore, Elin, Nagham, Linn, Charline, Marian, Vilma, Florine, Ewelina, Faiza, Catherine och Raqaiah under konstnärlig ledning av Saadia Hussain.

Artist-in-Residence med Saadia Hussain

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist, baserad i Stockholm och utbildad vid National College of Art i Lahore och Konstfack i Stockholm. Under se senaste åren har hon lett många olika konstprojekt båda i Sverige och internationellt. Som konstnärlig ledare leder hon processer som möjliggör icke-proffesionellas deltagande i konstnärligt, kollektivt skapande, och med det möjliggjort fler berättelser i de offentliga rummen. Läs mer och se fler projekt av Saadia på hennes hemsida.

Press

”Vi vill fånga upp tjejernas röster i Södertälje” – Intervju med Nina Beckmann och Saadia Hussain i LT.

Pernilla och Ranim ger Parkourparken ett lyft – Intervju med medskaparna Ranim Naablsi och Pernilla Westerlund i SVT Södertälje.

Tack till

Tack till Flügger Färg vid Vasa Handelsplats som bidragit med färg till projektet samt Sjöfartsverket som bidragit med förvaringsutrymmen.


Ut-Tryck! är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.