”Vi genomförde en närläsning av tre policydokument för samling och förvärv. Det som framkommer i policydokumenten är att samlingen fungerar som en bas för museerna, och där nya verk ska ”komplettera” den befintliga samlingen. Residenskonstnären Munish Wadhia kommenterade, “Instead of re-writing history, maybe re-imagine history?” För Grafikens Hus som står framför uppbyggandet av en samling uppstår frågan hur en sådan bas görs?.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #13: Svenska

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet.