Årets vinnare för Call for Print: Gülbeden Kulbay

Det är med glädje som vi kan meddela att konstnär Gülbeden Kulbay är utsedd till vinnare av utlysningen Call for Print 2023. Nu startar det nya samarbetet med Grafikens Hus och produktionsprocessen för ett nytt konstverk. 

Ansökningarna bedömdes av en tillsatt jury för utlysningen: Theresa Traore Dahlberg, konstnär och filmskapare, tillsammans med grafisk formgivare Samira Bouabana.

Juryns arbete leddes av gästcurator Macarena Dusant, fristående konstvetare och redaktör.

Vi ser mycket fram emot att sätta igång det nya samarbetet med Gülbeden Kulbay och tillsammans påbörja produktionsprocessen för ett nytt konstverk. Följ med på resan!

Läs mer om årets utlysning här.

 

Juryns motivering: Gülbeden Kulbay

”Konstnären utmanar den egna praktiken inom performance genom att överföra sin tematik till grafikens område. Hennes presenterade idé kan utveckla grafiken som konstform, genom att föra in kollektiva processer och koppla grafiska metoder till performance. Konstnärens undersökningar av olika sorgers uttryck känns nära samtidens kollektiva erfarenheter. Här får hennes konstnärskap, ritualer och symboliska handlingar ny form och dokumenteras genom grafiken. ”

Biografi
Gülbeden Kulbays konstnärliga praktik centrerar sig i det platsspecifika och den personliga berättelsen med fokus på deltagandebaserad konst i det offentliga rummet. I Kulbays arbete intresserar hon sig för att undersöka kroppens begränsningar och existentiella frågor där gränser och relationer testas. Genom till exempel fysisk beröring mellan deltagare, kan perspektiv förskjutas och gränser ifrågasättas. Utifrån ett antikapitalistiskt och postkolonial perspektiv ifrågasätts skiljelinjer i människan och som bidrar till att skarpa gränser mellan människor. Frågan om identitet och läkning är närvarande i detta arbete och kan ta sig i uttryck genom performativ språk och genom ritualer, möten, vandringar i skogen, videoverk.

Kulbays arbete har visats runt om i Sverige, i Europa och USA och hennes verk representeras även i Falu Kommun och Botkyrka kommuns konstsamling.

Foto ovan: Prana Kulbay 

Juryn och Grafikens Hus vill även rikta en speciell utmärkelse till:

Tony Karlsson Savci (Tiny)

Oyunjargal Khasdorj (Jagana)

Mehregan Meysami

 

Juryarbete
Ansökningar bedömdes av juryn bestående av Theresa Traore Dahlberg, konstnär och filmskapare, tillsammans med grafisk formgivare Samira Bouabana. Årets gästcurator Macarena Dusant, fristående konstvetare och redaktör, var inte med i bedömningen av ansökningarna utan hade en modererande roll under juryarbetet.

Juryn har i bedömningen använt sig av följande riktlinjer, inte som ett krav utan som ett stöd för diskussion:

  1. Gestaltning och genomförbarhet. Sökande visar på god gestaltningsförmåga i arbetsproverna och i relation till konstnärlig idé.
  2. Grafik som medium. Sökande visar genom sin konstnärliga idé på intressanta grepp, och/eller utmanar grafiken som konstform med nya perspektiv.
  3. Konstnärligt prövande. Sökande uttrycker intresse för att utmana sin egen konstnärliga praktik utifrån att pröva nya metoder eller processer. Detta kan vara i form av ett gränsöverskridande praktik där sökande i sin idé visar på ett närmande till andra konstområden och som bidrar till utveckling av den egna konstnärliga praktiken, eller som nyfikenhet av att förstå vad grafik kan vara.

Hanteringen av ansökningar grundar sig på saklighet och opartiskhet.  Jury och gästcurator fick anmäla jävförhållande under bedömningsarbetet till den sammanträdande gruppen bestående av jurymedlemmar, gästcurator och en representant från Grafikens Hus. Som jävig får en person inte delta i bedömningen av den berörda ansökan.