Artist-in-Residence: MMS

Den grafiska formgivargruppen MMS, som består av de grafiska formgivarna Maryam Fanni, Matilda Flodmark och Sara Kaaman, gör ett residens hos Grafikens Hus under 2017.

Residenset är utformat efter deras projekt The Distaff Side, där de för en dialog med boken Bookmaking on the Distaff Side (översätts ungefär till ”Bokhantverk från kvinnosfären”). Boken publicerades 1937 och är ett unikt samlingsverk där olika kvinnor från tryckbranschen med hjälp av olika tryckmedier uppmärksammar branschens ojämlikheter.

MMS för en dialog med boken genom att arbeta i olika episoder, varav en episod förde dem till Grafikens Hus och Södertälje.

Läs mer om MMS på deras hemsida.


Q&A med MMS

Berätta om er och ert/era konstnärsskap.
Alla vi tre jobbar var för sig med grafisk formgivning, av webb och trycksaker. Som grupp arbetar vi istället gemensamt med text, studier, publika arrangemang – och numera även grafik.

Hur ser er arbetsprocess ut?
Vi har en väldigt långsam och lågintensiv process, vilket när vi började för några år sen kunde kännas bitvis frustrerande. Sedan dess har vi förlikat oss med långsamheten och förstått att det har varit väldigt bra, eftersom det vi diskuterar och gör hinner sjunka in hos oss alla. Långsamheten känns också som ett motstånd mot det vi är vana vid; snabba ryck, korta deadlines. Vi träffas regelbundet och ibland i verkstäder. Vi har ingen egen verkstad, så ibland sitter vi och karvar hemma-hos, och trycker sedan i någon verkstad som vi får låna.

Vilka redskap använder ni?
Under vår residensperiod på Grafikens Hus har vi använt blytyperna i boktryckverkstaden Kretsen i Södertälje där Olof Sandahl generöst har handlett oss. Man skulle kunna säga att den antikvariska boken ”Bookmaking on the Distaff Side” fungerat som ett verktyg också, eftersom vi använt den som en slags receptbok. Parallellt har vi även arbetar med pappersmarmorering samt provat papperslitografi hos Emmy Dijkstra, en jättehäftig teknik. Vi har haft workshops med konstnären Ulla Wennberg som arbetar med högtryck, där vi jobbat med träsnittsknivar, skedar, mdf-plattor, linoleum.

Beskriv er relation till grafik.
Grafik är något som vi ständigt längtar efter. Det som är särskilt roligt med grafik är att det går att göra tillsammans, gemenskapen i verkstaden är något som vi tycker mycket om och en viktig del av vårt arbete är att undersöka olika sätt att göra bilder tillsammans.

Vad är framtidens grafik?
Antagligen något som inte kräver så mycket el för att fungera – en vattenbaserad grafisk teknik? Potatistryck?

The Natural Enemies of Books

MMS presenterar den 11 november 2017 – 14 januari 2018 utställningen The Natural Enemies of Books på Konstakademien i Stockholm.

Utställningen presenterar och sammanställer arbetet de utfört med projektet The Distaff Side. Sedan 2015 har MMS fört en dialog med boken Bookmaking on the Distaff Side, som en samtida respons på samt ett synliggörande av den, i flera olika episoder. Under residensperioden på Grafikens Hus har de under handledning av Olof Sandahl använt blytyperna i Södertälje Konstnärskrets boktryckverkstad.

Mer info släpps snart!