Artist-in-Residence: MMS

Den grafiska formgivargruppen MMS, som består av de grafiska formgivarna Maryam Fanni, Matilda Flodmark och Sara Kaaman, gör ett residens hos Grafikens Hus under 2017.

Residenset är utformat efter deras projekt The Distaff Side, där de för en dialog med boken Bookmaking on the Distaff Side (översätts ungefär till ”Bokhantverk från kvinnosfären”). Boken publicerades 1937 och är ett unikt samlingsverk där olika kvinnor från tryckbranschen med hjälp av olika tryckmedier uppmärksammar branschens ojämlikheter.

MMS för en dialog med boken genom att arbeta i olika episoder, varav en episod förde dem till Grafikens Hus och Södertälje.

Läs mer om MMS på deras hemsida.