Framtidens Grafik – Ett treårigt konstnärligt projekt av Grafikens Hus

Grafiken är en samtida konstform med en rik historia, som har en stark prägel av teknik och hantverk. Allteftersom att tekniken utvecklas, utvecklas även grafiken. Ett av Grafikens Hus uppdrag är att utforska grafiken, testa dess gränser och föra den framåt. I egenskap av Sveriges främsta museum för grafisk konst är det viktigt att Grafikens Hus utvecklas tillsammans med grafiken och tekniken.

Framtidens grafik är ett treårigt, konstnärligt projekt där vi erbjuder en plattform för konstnärer att experimentera med konstformen. Framtidens grafik handlar om att driva definitionen av grafik framåt, att öppna gränserna mellan grafiken och övriga konstformer samt att sätta nya tryckmetoder i fokus. Grafikens Hus vill fördjupa diskussionen kring hur den grafiska konsten kan fortsätta ha en demokratisk roll, såsom den har haft i historien.

Projektet ligger även till grund för den samling vi skapar på nytt och vår framtida verksamhet. Grafikens Hus kommer att fortsätta driva frågor och vara spjutspets när det gäller samtida grafik. Vilket för oss inkluderar frågor kring mångfald, genus och tillgänglighet.

Utdrag ur Test Pressings, en publikation av Anton Alvarez, Stina Löfgren och Aron Kullander Östling, som skapades inom ramarna för Framtidens Grafik.

På gång

Hybrid Printmaking är en föreläsningsserie som ges på Kungl. Konsthögskolan i höst.
Läs mer här.

Generation Grafik är ett projekt som vill öka intresset för samarbete mellan konstnärer från skilda generationer.
Läs mer här.

Kreativa duon Mahoyo gör ett residens hos Grafikens Hus under 2017.
Läs mer här.

Detta har skett

Lundahl & Seitl + Sommarkollot Makersommar: Grafikens Hus bjöd in konstnärsduon Lundahl & Seitl för att utforma sommarkollot Makersommar samt producera ett grafiskt verk.

Artist-in-Residence: Saadia Hussain: Saadia Hussain är konstnärlig ledare för projektet Ut-tryck vars syfte är att stärka och synliggöra tjejer i Södertälje.

Samtalsserie: Från kaos till insikt: En samtalsserie arrangerad av Riksutställningar och Grafikens Hus i samarbete med Magasin III, Nationalmuseum, Marabouparken konsthall och Eskilstuna konstmuseum.

Artist-in-Residence: Anton Alvarez, Stina Löfgren och Aron Kullander-Östling: Under en månad gjorde konstnärerna Anton Alvarez, Stina Löfgren och Aron Kullander-Östling om Grafikens Hus tillfälliga lokal i Mariefred till sin ateljé där de utforskade och undersökte hur framtidens grafik skulle kunna se ut.

Artist-in-Residence: Ng’endo Mukii: Kenyanska filmskaparen och animatören Ng’endo Mukii spenderade en månad i Sverige för att utforska grafikens framtid, en vistelse curerad av Hanne Lindberg och Parasto Backman. Lyssna gärna på vår podcast-intervju med Mukii.