Barnens Löpsedlar

Barnens Löpsedlar är ett konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att uttrycka sin eget syn på hur det är att leva i Södertälje idag. Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del av deras framtidsvisioner. Projektet ger eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring identitet, nutid och framtid och att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet.

Löpsedlarna produceras på skolans bildlektioner tillsammans med Grafikens Hus bildpedagog Johanna Norrbin. Eleverna skriver korta berättelser om sin stad, Södertälje, för att sedan bearbeta texten till kortare meningar som i sin tur används i rubriker till egentryckta löpsedlar. För att trycka löpsedlarna använder vi silkscreen som metod. Projektet avslutas med utställning och vernissage, till vilken barnens familjer och vänner välkomnas!

Soldalaskolan

Den första omgången av Barnens Löpsedlar hölls på Soldalaskolan i Södertälje. Där arbetade Grafikens Hus bildpedagog Johanna Norrbin tillsammans med konstnären och tryckaren Cecilia Enberg, Soldalaskolans bildlärare Monika Kiviniemli och Vartanoush Sarkis och Soldalaskolans elever i åk 6. Projektet avslutades med vernissage på Soldalaskolans julavslutning, för att sedan i januari 2017 ställas ut i Södertälje Stadshus entré. SVT Södertälje kom sedan förbi vernissaget i Stadshuset och intervjuade eleverna Leah Haddad och Emanuel Michael som deltagit i projektet.


Press

Positiv bild av Södertälje – när barnen får bestämma – Artikel av SVT Södertälje

Intervju med Leah Haddad och Emanuel Michael från Soldalaskolan – Inslag i SVT Nyheter (börjar 7:10 min in)