Barnens Löpsedlar

Grafikens Hus är glada att meddela att Barnens Löpsedlars andra omgång presenteras på Fornbackaskolan i Södertälje, och pågår under höstterminen 2017. Eleverna i åk 6 har jobbat tillsammans med Grafikens Hus bildpedagog Johanna Norrbin, konstnären och tryckaren Cecilia Enberg, Sophia Wallgren och Fornbackaskolans bildlärare Arseniy Buzyan på bildlektionerna med att skriva, rita, skära och trycka sina egna tankar och åsikter om sin stad Södertälje.

Löpsedlarna som skapas under projektet kommer att ställas ut i Södertälje Stadshus för allmän beskådan med vernissage i början av 2018.

Läs mer om Barnens Löpsedlar på Fornbackaskolan här.


Om Barnens Löpsedlar

Barnens Löpsedlar är ett konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att uttrycka sin eget syn på hur det är att leva i Södertälje idag. Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del av deras framtidsvisioner. Projektet ger eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring identitet, nutid och framtid och att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet.

Löpsedlarna produceras på skolans bildlektioner tillsammans med Grafikens Hus bildpedagog Johanna Norrbin. Eleverna skriver korta berättelser om sin stad, Södertälje, för att sedan bearbeta texten till kortare meningar som i sin tur används i rubriker till egentryckta löpsedlar. För att trycka löpsedlarna använder vi silkscreen som metod. Projektet avslutas med utställning och vernissage, till vilken barnens familjer och vänner välkomnas!


Tidigare omgångar

Screentrycket Dream Big skapas av Kalina, elev på Soldalaskolan

2016 – Soldalaskolan

Den första omgången av Barnens Löpsedlar hölls på Soldalaskolan i Södertälje. Där arbetade Grafikens Hus bildpedagog Johanna Norrbin tillsammans med konstnären och tryckaren Cecilia Enberg, Soldalaskolans bildlärare Monika Kiviniemli och Vartanoush Sarkis och Soldalaskolans elever i åk 6. Läs mer om Barnens Löpsedlar på Soldalaskolan här.