Barnens Löpsedlar

Barnens Löpsedlar hänger just nu uppe i Södertälje Stadshus entré. Löpsedlarna ställs ut t.o.m den 2 april. Öppettider vardagar 8-17. Varmt välkomna!


Under 2016 har Grafikens Hus startat upp projektet Barnens Löpsedlar, ett konstprojekt som genom grafiska tekniker och konstnärligt arbete ger barn och unga utrymme att uttrycka sin eget syn på hur det är att leva i Södertälje i dag. Genom projektet vill Grafikens Hus synliggöra barnens egna berättelser av samtiden och låta andra få ta del i deras framtidsvisioner.

Med Barnens Löpsedlar har vi utvecklat ett projekt där vi ger eleverna stöd i att hitta nya sätt att formulera tankar kring identitet, nutid och framtid och att visa upp dessa uttryck i det offentliga rummet.

Soldalaskolan

Den första omgången av Barnens Löpsedlar hölls på Soldalaskolan i Södertälje. Där arbetade Grafikens Hus bildpedagog Johanna Norrbin tillsammans med konstnären och tryckaren Cecilia Enberg, Soldalaskolans bildlärare Monika Kiviniemli och Vartanoush Sarkis och Soldalaskolans elever i åk 6. Eleverna har fått skriva korta berättelser om sin stad, Södertälje, för att sedan bearbeta texten till kortare meningar som i sin tur används i rubriker till egentryckta löpsedlar. Projektet avslutas med vernissage på Soldalaskolans julavslutning, för att sedan i januari 2017 ställas ut i Södertälje Stadshus entré.


Press

Positiv bild av Södertälje – när barnen får bestämma – Artikel av SVT Södertälje

Intervju med Leah Haddad och Emanuel Michael från Soldalaskolan – Inslag i SVT Nyheter (börjar 7:10 min in)