CALL FOR PRINT

Svenska / English

Vill du testa på att göra grafik? Grafikens Hus söker dig som är yrkesverksam konstnär, illustratör eller designer i Sverige och är BIPOC som vill skapa konst.

Inspirerat av det öppna brevet Tystnad är våld, skrivet av konstnärer och kulturarbetare i solidaritet med Black Lives Matter, vill Grafikens Hus verka för förändring av den homogena svenska konstscenen. Vi söker nu dig som är yrkesverksam konstnär, illustratör eller designer i Sverige, är BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) och som vill uttrycka dig genom konst.

Call for Print ger dig som konstnär, illustratör och designer möjlighet att under ledning av Grafikens Hus skapa konst genom att göra en grafikupplaga med en tryckare. Grafiken som uttrycksform har en historia av reproduktion, vilket medfört och möjliggjort spridning av idéer. Syftet har varit att sprida budskap och att demokratisera konsten genom att tillgängliggöra den för fler. Call for Print är en utlysning som kommer att ske årligen som ett sätt att aktivera grafiken som metod för förändring i samhället och på konstscenen. Vi vill över tid bjuda in en bredd av yrkesverksamma kreativa personer och möjliggöra för en variation av perspektiv som reflekterar det samhälle och den tid som vi lever i.

Hur kan Grafikens Hus bidra med att vidga idén av vilka som jobbar med grafik?
Vi vill synliggöra narrativ och bilder som saknas inom grafikfältet idag och skapa samtal med/om grafik. Tillsammans med kreativa utövare vill vi utforska politiska-, samhälls- och konströrelser genom grafik som verktyg och konstform. Grafikens Hus kommer att jobba kontinuerligt med att bjuda in grupper som har blivit exkluderade i grafikhistorien. Vi vill därmed agera och skapa utrymme och möjlighet för fler att skapa konst på egna villkor.

Så söker du
Call for Print ger dig som yrkesverksam konstnär, illustratör eller designer i Sverige en möjlighet att skapa ett konstverk i upplaga med en tryckare. Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning i bild eller text om din kreativa praktik och vad du har för idé som du vill genomföra (max ½ A4, 2000 tecken exkl. blanksteg).

Bifoga 5 bilder av tidigare alster som du har skapat  (PDF/Jpeg, dokumentet ska inte väga mer än 10 MB totalt) och en länk till din hemsida, Instagram eller motsvarande.

Produktionen sker under maj–juli 2021 och samtliga materialkostnader täcks av projektet. Arvode för att delta i projektet faktureras med 7 500 kr exkl. moms som betalas till den av juryn utvalda person som får uppdraget när upplagan är tryckt, signerad och godkänd av Grafikens Hus. Projektet täcker inte resor eller boende men produktionen kan genomföras på annan plats än i Södertälje. Konstupplagan kommer att bli en del av Grafikens Hus kommande samling och säljas i Grafikens Hus konstshop, där ersättning för sålda verk betalas ut en gång per år.

Skicka din ansökan via e-post till: callforprint@grafikenshus.se, senast den 25 april.

Så bedömer vi ansökan

Urvalsprocessen baseras på det inskickade materialet i ansökan. Ansökningarna kommer att bedömas av en tillsatt jury för utlysningen. I den ingår Tawanda Appiah, curator, skribent och curaterar GIBCA Extended 2021, Catherine Anyango Grünewald, lektor på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Grafisk formgivning & Illustration på Konstfack och en medarbetare på Grafikens Hus.

Läs mer om juryn här!

Har du frågor?
Hör av dig till oss via mail om du har frågor: callforprint@grafikenshus.se.

 

 

Design: Samira Bouabana