Plötsligt så händer det! Utställning, performance och samtal, 5-19 september hos Statens konstråd

I utställningen Plötsligt så händer det! sätter konstnären Afrang Nordlöf Malekian nio grafiska blad ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med nya verk som bland annat tar sig form av lotter, dikter, ljudverk och en performanceföreställning. 

Till utställningen har konstnären arbetat med frånvaro av berättelser och hemsökelse som koncept. Hur frånvarande perspektiv i samlingen hemsöker arkivet och i förlängningen vår kollektiva historia. Ett spöke går runt i magasinet. Utställningen är ett samarbete med Statens konstråd.

Vernissage 5 september kl 16.00–19.00
Var: Statens konstråd, Ateljén, plan 5, Kasern II, Svensksundsvägen 11 A, Stockholm

▪️ Utställningen är öppen:
5 sept kl 16.00–19.00
12 sept kl 16.00–19.00
17 sept kl 11.00–16.00
19 sept kl 16.00–19.00

▪️ Performance 17 september kl 11.30 och kl 14.30.

En performanceföreställning som utforskar relationen mellan vinst och förlust när det kommer till kollektiva tillgångar. Som publik bjuds du in till en dramatiserad lottdragning där du får spela om ett grafiskt blad från konstnärens urval ur Statens konstråds samling och konstnärens nyproducerade verk. En skådespelare leder lottdragningen och gestaltar ett socialismens spöke från 1970-talets Sverige. 

▪️ Ett samtal om grafik 5 september kl 17.00

Var befinner sig grafiken idag? En konstform som är förkastad av vissa och älskad av andra för sina kollektiva och demokratiska aspekter. Hos Statens konstråd möts konstnärer och sakkunniga från olika generationer för att diskutera frågan under öppningskvällen av utställningen. Samtalet modereras av Macarena Dusant, processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, Grafikens Hus och Annika Enqvist, curator och programansvarig, Statens konstråd.

Medverkande: Annika Gunnarsson, intendent Teckningar och grafik Moderna museet samt del av expertrådet i Samlande tankar, Afrang Nordlöf Malekian, konstnär, Kayo Mpoyi, konstnär, Henrik Orrje, chef enheten tillsyn, samling och administration, Statens konstråd, samt Ulla Wennberg, konstnär. 

Se samtalet som spelades in här.

Välkommen!

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet Samlande tankar/Collecting Thoughts, som tar avstamp i konstrådets samling av grafik. I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus. Processledare är Macarena Dusant och projektet har ett treårigt stöd av Kulturrådet. Plötsligt så händer det! är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Grafisk formgivning: Johanna Burai. I bilden finns verken Happy Boys (1974) och Tunnelbanan (1971) av Birgit Ståhl-Nyberg samt Lekande barn (ca 1970) av Berta Hansson.

Grafiken i fokus – Grafikens Hus i ett samarbete med Statens konstråd

Statens konstråds samling av grafik och Grafikens Hus grafiska verk skapade för Penninglotteriet under 1990-talet är under lupp när konstnären Afrang Nordlöf Malekian tar sig an frågor om klass, demokrati och drömmar. I ett samarbete mellan Statens konstråd och Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar/Collecting Thoughts utforskar konstnären grafikens historia som konstnärligt uttryck, såväl som skildrare av samhällsförändringar – i utställning, performance och som deltagare i samtal med öppning 5 september.

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet, som tar avstamp i konstrådets grafiska samling. Sedan hela grafiksamlingen på Grafikens Hus brann upp 2014, har museet arbetat med att bygga upp en ny konstsamling. I processen har Grafikens Hus utgått från frågor om vilken slags konst som väljs ut till en samling och vad vi berättar med dessa verk. Vilka berättelser blir hörda och vilka exkluderas? I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus.

Utställning och performance hos Statens konstråd
I utställningen Plötsligt så händer det! utgår konstnären Afrang Nordlöf Malekian från lottens historia och sätter ett urval ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med en unik uppsättning nya lotter. Idén baseras på Grafikens Hus samarbete med Penninglotteriet under åren 1995–1998. Då togs 75 grafiska konstverk fram för att reproduceras i miniatyr på varje lott. Lotteriet som fenomen, med uppdrag att väcka drömmar och fantasier till liv, blir sedan utgångpunkt för en performance som går att ta del av under Skeppsholmsdagen den 17 september. I utställningen Plötsligt så händer det! kopplar konstnären Afrang Nordlöf Malekian ihop grafik, lottens historia och kapitalisering på människors drömmar. Precis som en vinst eller förlust i ett lotteri kan påverka människors livsöden, låter konstnären publiken bestämma ödet för Statens konstråds grafiska konstverk genom sin performance. Arbetet är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Samtal om grafikens plats idag – 5 september
Var befinner sig grafiken idag? En konstform som är förkastad av vissa och älskad av andra för sina kollektiva och demokratiska aspekter. Hos Statens konstråd möts konstnärer och sakkunniga från olika generationer för att diskutera frågan under öppningskvällen 5 september. Panelsamtalet modereras av Macarena Dusant, processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, Grafikens Hus och Annika Enqvist, curator och programansvarig, Statens konstråd.

Medverkande: Annika Gunnarsson, intendent Teckningar och grafik Moderna museet samt del av expertrådet i Samlande tankar, Afrang Nordlöf Malekian, konstnär, Maria Mpoyi, konstnär, Henrik Orrje, chef enheten tillsyn, samling och administration, Statens konstråd, samt Ulla Wennberg, konstnär. 

Datum och tider för utställning, performance och samtal på Statens konstråd
5 september Utställningen är öppen kl 16-19
5 september Samtal: ”Var befinner sig grafiken idag” kl 17
12 september Utställningen är öppen kl 16-19
17 september Skeppsholmsdagen, Performance: kl 11.30 och 14.30. Utställningen är öppen 16-19
19 september Utställningen är öppen kl 16-19

Om Statens konstråd
Statens konstråd verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där vi lever, arbetar och bor. Vi skapar och förvaltar framtidens kulturarv genom vårt arbete med att producera offentlig konst och förvärva konst till statens konstsamling. Genom vår verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck. Myndigheten Statens konstråd bildades 1937

Om Grafikens Hus
Grafikens Hus är ett konstmuseum och en grafikverkstad grundad 1996 i Mariefred. Den 16 mars 2014 förstörde en tragisk brand allt i museets lokaler. Under planeringsfasen för att bygga upp ett nytt museum i Södertälje har Grafikens Hus ingen fast utställningslokal, utan har sin programverksamhet på olika platser. Sedan starten har de producerat flera stora utställningar och andra konstevenemang.

Samlande tankar/Collecting Thoughts är ett treårigt projekt där Grafikens Hus tittar på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Vi vill på olika sätt undersöka samlandets/arkivområdets historia och vad det innebär att samla idag. Syftet är att fram en metod för förvärv av en ny samling. Afrang Nordlöf Malekian är en av tre residenskonstnärer i projektet. Processledare och curator är Macarena Dusant. Projektet har stöd från Kulturrådet.

Bildtext: Konstnären Afrang Nordlöf Malekian i arbete med Statens konstråds grafiska samling

Foto: Paul Kokamägi / Statens konstråd. Info om konstverket i bilden: Birgit Ståhl-Nyberg, ”Happy boys”, 1976, litografi.

”This is the last monthly report before the summer holidays. The project term ends on August 31st; still, my mind is drawn to summarizing the year that’s gone by.”

Juni 2023

Read Process Leader and Curator Macarena Dusant’s Monthly Report #11 here.

Collecting Thoughts/Samlande tankar is a project by Grafikens Hus with a three-year support from Swedish Arts Council.

Moving through the archive: Johnny Chang & MayDay Rooms

–> A Look at Critical Archiving and Organizing Access <–

Welcome to an evening, 8/6 5-8 PM, of thinking together on the possibilities of organizing archives and libraries from multiple perspectives. This program examines how different forms of gathering, especially from and for movements as well as marginalized communities generate various forms of agency, resistance, and collective un/learning processes. What are the various approaches, possibilities, and limitations of these practices?

Moving through the archive_ invites Johnny Chang and MayDay Rooms to discuss how knowledge can be collected from informal, critical, dissident perspectives. Through a lecture performance by Johnny Chang, and a public presentation by MayDay Rooms, we invite the public to reflect on the possibilities and limitations of collective, interdependent forms of gathering.

Elof Hellström, from Hägerstensåsens Medborgarhus, will moderate an open conversation after the presentations.

_ JOHNNY CHANG is a Taiwanese-American multidisciplinary designer and artist based in Stockholm. Moving between visual communication, writing, and artistic inquiry, his practice is concerned with circumstances of distance and diaspora, the politics of voice and listening, and processes of sense-making. His work inquires into conditions and entanglements of contemporary everyday life toward cultivating resilient capacities for sensing, feeling, and being in the present. His current residency research with Grafikens Hus is engaged with differently situated archives and libraries to investigate aesthetics of gathering, and terms and methods of access from urgent perspectives.
www.johnny-chang.info

_ MAYDAY ROOMS aims to safeguard histories and documents of radicalism and resistance by connecting them with contemporary struggle and protest, and by developing new free forms of dissemination and collective self-education. Our building contains an archive of historical material linked to radical history. Alongside our material archives, we create and maintain digital archives and databases of these histories, with the hope that these traces of the past might freely be taken up and put to use in present struggles. As well as housing an archive, our building functions as an organizing space for activists, social movements, troublemakers and radicals. We also run a full programme of events including film screenings, poetry readings, archiving workshops, historical talks, discussions, reading groups and social nights.
www.maydayrooms.org

_ ELOF HELLSTRÖM’s work addresses issues of socio-political injustice in the contemporary city. He has initiated and is a member of various art collectives and self-organized initiatives such as the cultural house Cyklopen in Stockholm. Elof is one of the artistic directors at Hägerstensåsens Medborgarhus.
www.medborgarhuset.se

–> The program is a collaboration between Collecting Thoughts/Grafikens Hus, A Movement to Hold and Hägerstensåsens Medborgarhus. Curated by Macarena Dusant/Grafikens Hus and Alba Folgado/A Movement to Hold. In collaboration with IASPIS. With support from Kulturrådet.

–> Accessibility

The event will take place in the library room on the ground floor of Hägerstensåsens Medborgarhuset. Medborgarhuset has a lift which makes the upper floor accessible as well. There are no obstructive steps on the ground floor of the building. There are larger wheelchair-accessible and gender-neutral toilets on both the ground floor and the upper floor. There will be other occasional visitors to other events in the house at the same time.

The event will be in English.
Keywords and translations will be available in Swedish.

If you would like to speak to someone prior to your visit to discuss your access needs, please contact: info@medborgarhuset.se

Find your way there:
Hägerstensåsens Medborgarhus
Riksdalervägen 2, 129 32 Hägersten
Subway station: Hägerstensåsen

”Vid skrivandets stund är vi i slutet av april och känslan av vårens intåg känns i luften, inte minst då ljuset börjar vända tillbaka till oss. Inom Samlande tankar/Collecting thoughts har jag ägnat mig åt ansökningar för att kunna möjliggöra samarbeten och evenemang. Att skriva ansökningar innebär att tänka vart projektet kan ta vägen men även att gå tillbaka till hur projektet formulerats och mer konkret se hur det utvecklas.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #10: SvenskaEnglish

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

”Nu är vi på väg mot slutet av detta år och jag har precis landat efter en vistelse i det globala syd, Chile. När jag rörde mig i huvudstaden Santiago blev jag påmind om hur den visuella konsten har använts som ett självklart uttrycksmedel inom sociala rörelser.”

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #9: Svenska English

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

”Nu har jag arbetat mina två första månader på Grafikens Hus och med projektet Samlande tankar. Det har varit en period där jag har ägnat tid åt att landa i projektet och planera för vad detta projektår kan bära med sig.”

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #8: Svenska / English

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

”Att bygga en samling är att vara i ett ständigt (om)formuleringsarbete”

Macarena Dusant är ny processledare och curator för Samlande tankar. Hon är konstvetare, fristående textförfattare och intresserar sig för maktstrukturer, offentlighet och exkluderingmekanismer inom det västerländska konstfältet. Grafikens Hus tackar tidigare processledare och curator Mmabatho Thobejane för sitt fantastiska arbete under första året av Samlande tankar.

Vi välkomnar dig med glädje som ny processledare och curator för Samlande tankar, vad fick dig att ta dig an projektet? 

Tack! Det är ett spännande projekt som både handlar om att diskutera nutiden samt förstå att en samling strukturerar historia och organiserar möjliga framtider. Projektet ger utrymme att tänka kring samlingar och att de kan utgå från olika perspektiv, från urval till belysning. Hur närmar vi oss en samling? Vad innebär en samling? Varför en samling? Att inneha samlingar inom museivärlden har en kolonial bakgrund och det gör att projektet är viktig, då det vill ställa frågor kring de strukturer som samlingar och arkiv bär. På så sätt är Samlande tankar / Collecting Thoughts ett unikt projekt, där Grafikens Hus strävar efter att ta fram en metod för byggandet och förvaltande av samlingen och som ska vara del av vårt nya hus. Jag tänker att projektet tar vara på samlandet som ett blivande, insikten att bygga en samling är att vara i ett ständigt (om)formuleringsarbete. Men här gör vi det utifrån en processbaserad form tillsammans med en grupp av människor som har olika kompetenser, ett expertråd och artists in residence, samt utifrån flera ingångar; akademiska, filosofiska, konstnärliga, praktiska. Vi kan se projektet som ett kollektivt arbete eftersom den tänks fram tillsammans.   

Kan du redan nu, avslöja något om vad som händer framöver för vår publik? 

Inte riktigt än. Vi påbörjar just nu år två av ett treårigt projekt och jag håller på och sätter mig in i förre processledare och curator Mmabatho Thobejanes arbete. Hon har verkligen byggt en fantastisk kunskapsbas och grund för projektet som jag kommer att försöka förvalta på bästa sätt. En sak som jag kommer att fortsätta med är månadsbrevet så att läsarna kan följa projektet.   

Har du något tips på en bok för den som vill läsa mer om vad det innebär att samla och arkivera idag? 

Jag vill gärna rekommendera publikationen som Mmabatho Thobejane har arbetat med och som sammanställer det första året av projektet. Den är just nu under produktion. Håll gärna utkik efter den!  

Grafikens Hus genomför projektet Samlande tankar med syftet att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Vi har ett treårigt stöd från Kulturrådet.