Digital föreläsning: Låt alla komma till tals genom konst i staden

Grafikens Hus bjuder in till digital föreläsning, panelsamtal och kollektiv workshop, fredagen 5 februari, under Södertälje Science week!

NÄR: Fredagen 5 februari
VAR: I år sänds alla programpunktersscp.se eller på di.se.
HUR: Kostnadsfritt, men anmälan krävs. Scrolla ner för länkar.

––––––––

AFAINA DE JONG:
Låt alla komma till tals genom konst i staden
KL. 11.10–11.30
LIVESÄND DIGITAL FÖRELÄSNING – ANMÄL DIG HÄR

GRAFIKENS HUS X SAMTAL:
Vem får forma och leva i staden?
KL. 11.40-12.15
LIVESÄNT DIGITALT PANELSAMTAL – ANMÄL DIG HÄR

Välkommen till en föreläsning av holländska konstnären och arkitekten Afaina de Jong som handlar om radikala observationer inom arkitektur och mönsterskapande och om hur man kan tänka kring hållbar stadsutveckling tillsammans med medborgare. Hur skapas ett hållbart samhälle för alla? Tillsammans med Grafikens Hus och Södertälje kommun har de Jong skapat en offentlig gestaltning och konstpaviljong, tänkt som en öppen scen och en ny mötesplats i Södertälje.

Därefter följer ett panelsamtal modererat av Namo Marouf, som är uppdragsledare inom socialhållbarhet/stadsplanerare på Ramboll.

Medverkar i samtalet gör: Afaina de Jong (konstnär och arkitekt), Brady Burroughs (lärare och forskare, KTH) Jens Evaldsson (konstnär och maker), Lena From (konstprojektchef, Statens konstråd), Nina Beckmann (chef, Grafikens Hus) och Sofi Cyréus (samhällsbyggnadsstrateg, Södertälje kommun).

Samtalet kommer att beröra vad vi menar med ett hållbart samhälle och ett gemensamt utforskande i hur konst och ny teknik kan vara potentiella förändringsfaktorer i arbetet för att våra delade livsmiljöer ska upplevas inkluderande för alla.

Läs mer om bakgrunden till projektet.

––––––––

JENS EVALDSSON:
Skapa en kollektiv digital skulptur
KL. 13.00 och 16:30
DIGITAL KOLLEKTIV WORKSHOP – ANMÄL DIG HÄR

Vi välkomnar er även att ”Skapa en kollektiv digital skulptur” med maker och konstnären Jens Evaldsson.

I samarbete med Grafikens Hus har han tagit fram en workshop där du genom att närstudera din miljö kan vara med och skapa ett kollektivt konstverk i form av en digital skulptur. Deltagarnas egna observationer byggs upp digitalt i 3D och blir till ett kollektivt konstverk på Grafikens Hus digitala plattformar. Som ett nästa steg önskar vi placera ut verket som en virtuell offentlig skulptur i Södertälje, tillgänglig via Augmented Reality.

Metoden är baserad på arkitekten och konstnären Afaina de Jong ”radikala observationer”, det vill säga att hon tar till vara på människors och platsers erfarenheter. Utifrån all insamlad information omvandlar de Jong summan av erfarenheterna till ny arkitektur och nya mönster.

VARMT VÄLKOMNA!

––––––––

Bildtext: Skissbild inför workshopen ”Skapa en kollektiv digital skulptur”.

Foto: Jens Evaldsson