Afaina de Jong: Konstpaviljongen i Campusparken

Det var på hösten 2018 som arkitekten och konstnären Afaina de Jong började arbeta med projektet (An)other Vernacular i samarbete med Grafikens Hus och Södertälje kommun. Tillsammans med grupper i lokalsamhället har de Jong tagit fram en grafisk mönstervärld som bygger på stadens estetik och som blir en integrerad del av en nybyggd konstpaviljong i Campusparken.

”Det här drömprojektet är ett idealiskt sätt att arbeta för en arkitekt. Det finns sällan tid för att verkligen förstå staden – hur folket bor där och vilka de är. Grafikens Hus har gett mig möjligheten att inkludera grupper av kvinnor redan i idéstadiet. Det grafiska har blivit mer och mer integrerat sedan jag började samarbeta med Inna Vision. Här kan jag kombinera allt som är viktigt för mig i ett offentligt rum.”

Afaina de Jong, bosatt i Amsterdam, är arkitekt, bildkonstnär och kulturell entreprenör med fokus på personer med migrationserfarenhet. de Jong arbetar tvärvetenskapligt med konst, forskning och design – utifrån ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

Projektet var även en del av Statens Konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst (2018-2020) där ett stöd på 800 000 kronor beviljades.

I februari 2021 deltar Grafikens Hus i Södertälje Science Week med tre programpunkter på temat ”Låt alla komma till tals genom konst i staden”, bland annat föreläser Afaina de Jong om projektet hon arbetat med i Södertälje. Allt är kostnadsfritt och det går att anmäla sig här.

Artiklar om projektet

Södertälje kommun skriver om arbetet med Campusparken och vårt samarbete.

Läs en artikel om offentliggörandet av konstpaviljongens utformning (januari 2020).

Läs pressmeddelandet inför projektstart (hösten 2018). 

 


Workshop tillsammans med Livet Bitch!


Workshop med studenter på Hagabergs folkhögskola.


Afaina de Jong på plats framför Campusparken.


Foto: Jens Evaldsson 

Under Science Week 2020 bjöd konstnären och makern Jens Evaldsson, i samarbete med Grafikens Hus, in Södertäljebor och andra besökare att 3D scanna sig och ta plats i paviljongen. Syftet var att genom en 3D-skanning utforska hur människor och kulturella rörelser kan representeras och ta plats i Campusparkens nya mötesplats.

Foto: Afaina de Jong / Inna Vision

Modell av konstpaviljongen.