Konstpaviljongen offentliggörs under Södertälje Science Week

Afaina de Jong / Inna Vision

Grafikens Hus inleder året med att förhandsvisa konstpaviljongen som ska byggas i Södertälje. I ett år har de samarbetat med konstnären och arkitekten Afaina de Jong för att skapa en social mötesplats i Campusparken. Tillsammans med grupper i lokalsamhället har de Jong tagit fram en grafisk mönstervärld som bygger på stadens estetik och som blir en integrerad del av paviljongen. Under sommaren kan stadens invånare använda byggnaden som en öppen scen och utställningsplats.

I samband med Science Week 29/1-1/2 arrangerar Grafikens Hus workshops och samtal för att uppmärksamma konstens möjligheter i stadsutvecklingsprocesser. Besökarna får en förhandsvisning av paviljongen, samt möjligheten att 3D-scanna sig själva. 3D-utskrifterna tar sedan plats i en modell av paviljongen och blir en del av en kommande utställning. Syftet med workshopen är att utforska hur vi med normkritiska verktyg kan närma oss arkitektur och stadsutveckling, genom att lyfta fram berättelser, perspektiv och kroppar som sällan representeras i det offentliga rummet. Vem får forma och leva i staden?

”Det här drömprojektet är ett idealiskt sätt att arbeta för en arkitekt. Det finns sällan tid för att verkligen förstå staden – hur folket bor där och vilka de är. Grafikens Hus har gett mig möjligheten att inkludera grupper av kvinnor redan i idéstadiet. Det grafiska har blivit mer och mer integrerat sedan jag började samarbeta med Inna Vision. Här kan jag kombinera allt som är viktigt för mig i ett offentligt rum.”/// Afaina de Jong, bosatt i Amsterdam, är arkitekt, bildkonstnär och kulturell entreprenör med fokus på personer med migrationserfarenhet. de Jong arbetar tvärvetenskapligt med konst, forskning och design – utifrån ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

”Jag ser fram emot att se mer folk i Campusparken där konstverket, med sin känsla av tillhörighet, samt arbetet med en ljud- och ljudlösning, kan öka den totala tryggheten i området. Den unika utformningen bidrar till att stärka norra delen av stadskärnan och Södertäljes identitet, som i förlängningen skapar en positiv igenkänning för Södertälje som stad vilket stärker attraktiviteten.” /// Homan Gohari, samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun

”Paviljongen i Campusparken är ett spännande projekt, inte minst tack vare den research som konstnären Afaina de Jong gjort i Södertälje, med fokus på olika kvinnogrupper. Jag ser fram emot invigningen, och jag är förväntansfull över hur paviljongen kommer att utformas och sedan användas.” /// David Winerdal, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Södertälje kommun

Inna Vison är formgivaren Egberth Thomas, bosatt i Amsterdam. Läs mer här.

Projektet An(other) Vernacular är del av Statens Konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst samt ett samarbete med Södertälje kommun.

Södertälje 2020-01-30