Djuptryck

Med djuptryck menas avtryck från urgröpta eller rispade partier från tryckmediet. Ofta används en kopparplåt som tryckplatta; motivet graveras in och färgen arbetas därefter ner i de graverade linjerna. Det är färgen som sitter i linjerna som trycks på substratet. Substratet, som i djuptryck oftast är papper, blötläggs innan det trycks. När det fuktiga pappret pressas samman med plåten så suger pappret åt sig färgen ur plåtens urgröpta partier. Exempel på de olika djuptrycksteknikerna är kopparstick, torrnål, collografi, hårdgrundsetsning, mjukgrundsetsning, akvatintsetsning, fotogravyr, fotopolymer, ristonfilm.

”Jag strävar inte efter det perfekta längre”

Hon är koppartryckaren som under flera decennier jobbat med Sveriges främsta konstnärer. Vi träffade Siv Johansson i hennes verkstad i Björkhagen. Text och foto: Anna Henriksson – När jag jobbar med en konstnär, frågar jag alltid vad som är den viktigaste delen i motivet? Alla ser inte en bild på samma sätt som en själv […]