Release för Protoworld: Besök vår digitala skulpturpark i AR

SVENSKA / ENGLISH

Protoworld är en interaktiv digital skulpturpark som växer fram i Södertälje. Här speglas konst och kulturella händelser i en virtuell värld via Augmented Reality (AR). I den digitala spegelvärlden tar konstverk plats i staden. På en mobil eller annan skärm kan man se en mixad värld av fysiska och digitala föremål i parken. Ett sätt att ta del av samtidskonst som kommer att växa fram från år till år till fler platser och händelser.

Du kan ladda ner Protoworld i App Store och i Google Play.

Appen har tagits fram av Grafikens Hus i samarbete med:

Jonas Lythell (App-utvecklare)

Afaina de Jong, konstnär och arkitekt, och InnaVisions (designen)

Jens Evaldsson, konstnär och maker

Olivia Berkowicz, curator

Södertälje Science Park

Tack till Kulturrådet

Besök Protoworld och upptäck tre konstverk:

Titel: Monument för Radikala Observationer

En workshop i kollektivt berättande hölls via onlinekonferens under Södertälje Science Week 2021. Deltagarna träffades för första gången och delade med sig av identitetsskapande mönster, färger och former i och kring sitt hem. Resultatet av samtalen blev en ny digital skulptur som skapades under workshoppen av konstnären Jens Evaldsson efter deltagarnas instruktioner, tillgänglig i Astraparken, Södertälje som en del av Protoworld.

Metoden är baserad på arkitekten och konstnären Afaina de Jongs ”radikala observationer” där hon tar till vara på människors och platsers erfarenheter. Utifrån all insamlad information omvandlar de Jong summan av erfarenheterna till ny arkitektur och nya mönster.

AR-skulpturen har tagits fram av Grafikens Hus i samarbete med:

Jens Evaldsson, konstnär och maker (konstnärlig ledning och färdigställande)

Medverkande workshopdeltagare: Alexander Wahlberg, Sofi Cyréus, Åsa Ringström, Annika Lilliu, Elizabeth García, Heléne Arrland Schönfeldt, Lena Hultin, Tiffany Alnefelt, Sara Palmgren, Marit Johansson, Joy Mallari, Sebastian Pihlainen, Nichlas Larsson, Simon Deurell, Artemida Taljic, Tina Langevik, Alex Saavedra

Jonas Lythell (app-utvecklare)

I samarbete med Södertälje Science Park.

Biografi
Jens Evaldsson (f. 1975) är konstnär med lång erfarenhet av samarbetsprojekt. Han har deltagit i utställningar runt om i världen med verk som ofta handlar om människans beteende och sociala interaktioner. Jens arbetssätt är varierat och brett, ofta inom vad som kallas DIY (Do It Yourself) och makerkulturen.

 

Titel: (An)other Vernacular

(An)other Vernacular är en öppen scen och en ny mötesplats i Astraparken, Södertälje. Konstnär och arkitekt Afaina de Jong har tagit fram arkitekturen och det grafiska mönstret för paviljongen genom research och dialog med grupper i lokalsamhället.

 Utifrån ett feministiskt och intersektionellt perspektiv har Afaina de Jong undersökt vem som representeras i stadens miljöer. AR-skulpturen är en digital spegling av den kommande mötesplatsen som möjliggör ett utforskande av tillhörighet och gemenskap i det offentliga rummet.

AR-skulpturen har tagits fram av Grafikens Hus i samarbete med:

Afaina de Jong och InnaVision

Jens Evaldsson

Origo arkitekter

Södertälje Science Park

Konstpaviljongen (An)other Vernacular är ett samarbete med Afaina de Jong, Södertälje kommun, Statens konstråd och referensgrupperna: Livet Bitch!, Hagabergs Folkhögskola, Tjejhuset, Vuxenskolan

Biografi
Afaina har arbetat för kända internationella företag innan hon grundade sin egen firma 2005. Med sin kreativa studio AFARAI arbetar hon i gränssnittet mellan arkitektur och konst. Hennes arbete är djupt kopplat till att representera människor och kulturella rörelser som inte traditionellt representeras i arkitektonisk form. Genom att använda formspråk, färger, mönster och berättelser som är “andra” arbetar hon för en mer inkluderande upplevelse av rum. Afaina är en samtida tänkare med puls på nuet samtidigt som hon projicerar en unik vision av framtiden. För Afaina är det viktigt att arkitekturen inte bara uppfattas utan också upplevs och interageras med. Hennes diskurs är internationell och intersektionell och kopplar samman motkultur och arkitektur.

De Jong är chef för avdelningen Contextual Design MA vid Design Academy Eindhoven. Hon har i flera år varit en aktiv utbildare vid bland annat fakulteten för arkitektur vid TU Delft och Sandberg Institute och har varit gästföreläsare vid Columbia University GSAPP i New York, KTH i Stockholm och Rhode Island School of Design i Providence. Hennes designforskning The Multiplicity of Other representerade den nederländska paviljongen på arkitekturbiennalen i Venedig 2021.  

http://www.afarai.com/

Instagram: @afainadejong

 

Titel: TayAR 

I Mohsen Hazratis digitala skulptur TayAR bjuder en flygande varelse in dig att dela dina önskningar i form av ett ord eller en mening. I olika mytologier symboliserar fåglar cykler av återfödelse, inre och yttre resor, läkande och profetior.  I det här verket utforskar Hazrati hur digitala meddelanden kan ta alternativa former med hjälp av element från fantasi och legender. 

Den interaktiva skulpturen kan placeras var som helst i din miljö och bjuder in till att lämna ett meddelande efter dig. TayAR är en informationsdatabas där tidigare besökares önskningar införlivas i dess form. Med tid och fler önskningar, kommer den flygande varelsen att förvandlas och växa med tiden. 

Skulpturen är skapad av konstnär Mohsen Hazrati i samarbete med Jonas Lythell, app-utvecklare

Biografi
Mohsen Hazrati föddes 1987 i Shiraz i Iran. Han tog examen i grafisk design från Shiraz Art Institute of Higher Education 2012, med biämne i nya medier och digital konst. Hans verk fokuserar på litteratur och digital teknik och har presenterats på olika konferenser och utställningar som; IAM weekend, EVA, Elo, UCL mal, TEDx Mollasadra St, PeertoSpace, RadianceVR, Espronceda, synthesis, Transfer, etc. Sedan 2013 har han i samarbete med Milad Forouzande varit medgrundare och curator för ”Dar-AlHokoomeh Project”; ett projekt och en verksamhet för ny mediekonst, baserad i Shiraz, Iran.

www.mohsenhazrati.com

Instagram: @mohsenzzzt

 

 Instruktionsvideo: Vi visar dig hur appen fungerar!