Kollektiv digital skulptur för Södertälje!

Grafikens Hus bjöd under Science Week 2021 in till en digital kollektiv workshop tillsammans med maker och konstnären Jens Evaldsson. Ett tjugotal deltagare var med och bidrog med deras bilder och berättelser. Här kan ni nu ta del av resultatet!

Collective Sculpture / Kollektiv Skulptur
by jens.evaldsson
on Sketchfab

(Öppna upp fönstret i helskärm för att se alla detaljer i närbild)

Deltagarnas egna observationer av sin närmiljö byggdes upp digitalt i 3D av Jens Evaldsson och blev till detta kollektiva konstverk. Som ett nästa steg önskar vi placera ut verket som en virtuell offentlig skulptur i Södertälje, tillgänglig via Augmented Reality.

Metoden är baserad på arkitekten och konstnären Afaina de Jong ”radikala observationer”, det vill säga att hon tar till vara på människors och platsers erfarenheter. Utifrån all insamlad information omvandlar de Jong summan av erfarenheterna till ny arkitektur och nya mönster.

Ladda ner en pdf med alla deltagares observationer och berättelser som ligger till grund för skulpturen här.

Läs mer om bakgrunden till projektet.

Läs mer om workshopen.

 

LADDA HEM OCH PRINTA SJÄLV

Ni kan ladda hem den kollektiva skulpturen som 3D fil om ni vill 3D printa den eller göra om den i något 3D program. Den är fri att använda (open source) men länka gärna till oss om ni publicerar den så ser vi hur ni använt den:

STL högupplöst -2 miljoner polygoner  (bara 3D modell utan färger)
STL lågupplöst -280 tusen polygoner  (bara 3D modell utan färger)
FBX högupplöst -2 miljoner polygoner (3D modell med färger)

3D och foto: Jens Evaldsson