Nu drar Samlande tankar igång

Nu drar Samlande tankar/Collecting Thoughts igång

Grafikens Hus har fått ett treårigt stöd från Kulturrådet för att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv. Tillsammans med konstnärer och andra experter vill vi undersöka och formulera en vision för hur ett museum, som Grafikens Hus, kan bygga upp en samling, jobba med aktivering och tillgängliggörande. Hur kan en samling bli en mötesplats för en öppen och ärlig dialog? Hur kan den bli en plats för lärande och nytänkande samtal? Vi vill på olika sätt undersöka samlandets/arkivområdets historia och vad det innebär att samla idag.

Se mer om Samlande tankar/Collecting Thoughts här.

Processledare och curator för projektet är Mmabatho Thobejane. Läs mer om henne här.