SYMPOSIUM: KONSTENS VÄRDE

9–11 mars i Oslo, 2018


Kan man mäta konstens och en plats betydelse? Över 40 konsthallar från de nordiska länderna bjuder härmed in till ett storskaligt symposium i Oslo för att närmare diskutera frågan om konstens värden.

Bland talarna finns ledande experter inom det kulturekonomiska fältet: Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi vid IULM University i Milano, Andrea Phillips konstprofessor och ledare för BxNU Research Institute, Northumbria University och Baltic Centre for Contemporary i Newcastle, Lars Strannegård, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm, Binna Choi, curator och chef för Casco, Office for Art, Design and Theory samt Azar Mahmoudian, curator och forskare baserad i Tehran.

Symposiet är kostnadsfritt. Men deltagarna står själv för förtäring, resa och uppehälle. Anmälan är dock obligatorisk och skickas senast 11 februari till: ingrid@oslokunstforening.no

Ta del av inbjudan och programmet här


Grafikens Hus är medlem i nätverket KLISTER sedan 2018. Det rikstäckande nätverket som består av små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige har drivit sitt samarbete sedan 2011.