Utställning: Traditioner som möts

27.2 –3.3 2023
Trapphusgalleriet, Konstfack Stockholm

Medverkande konstnärer: Gabriella Khamis och Arinta Jackevičiūtė
Screentryck på textil

Vad kan traditioner vara? Vad händer när traditioner och symboler möts med varandra? Vad har vi gemensamt och vad är olika? 

I utställningen möts grafik, mönster, samtal och tradition. Konstverket är skapat av Gabriella Khamis och Arinta Jackevičiūtė som utifrån samtal om traditioner, drömmar och konst har skapat egna symboler. Symbolerna har sedan satts samman till ett mönster och screentryckts på textil. Sida vid sida bildar deras symboler ett gemensamt mönster, en ny symbol för olika berättelser, kunskap, möten och drömmar.

Gabriella Khamis och Arinta Jackevičiūtė skapade verket i nära samarbete med konstnär och pedagog Atorina Adam, samt studenter från kandidatprogrammet Textil på Konstfack: Liv Aldén, Ambra Byrne och Klara Kassman. 

Täljestories är ett samarbete mellan Grafikens Hus och Läsfrämjarinstitutet i Södertälje. I ”Konstnär för en vecka” samarbetar Grafikens Hus, Läsfrämjarinstitutet och Konstfack för att ungdomar i Södertälje under en vecka ska få arbeta som konstnär i nära samarbete med en konstpedagog och studenter från Textil, Konstfack.