Interview with Mmabatho Thobejane – Publication Year 1

By Nilo Amlashi

Mmabatho Thobejane was the process leader and curator for the first year of Samlande tankar/Collecting Thoughts. She is also the editor of the publication that summarizes the first year of the project with presentations by Artists in Residency Afrang Nordlöf Malekian, a conversation between Artists in Residency Munish Wadhia and Art Historian Åsa Bharathi Larsson, and the Monthly Letters which Mmabatho published during the project year. Guest curator at Grafikens Hus, Nilo Amlashi, met Mmabatho for a recap of the project.

Nilo Amlashi: As the process leader and curator of the first out of the three-years planned for Samlande tankar/Collecting Thoughts could you tell us a bit about your experience?

Mmabatho Thobejane: For the first year, a big part of my job was kind of setting the ground for the next three years. And that meant meeting the participants and people who would be a big part of the project, such as the expert council, and in a way trying to get to know them individually, their professions and their interests in the project. And it was exciting to see how everyone was really interested in the opportunity of rethinking collecting and collections.

I also worked closely with the Artists in Residency, Afrang Nordlöf Malekian and Munish Wadhia. Working with their different contributions to the project was very interesting, as well. Afrang looked at Grafikens Hus’ archive of Penninglotteriet, and Munish looked at the history of printmaking, and its ties to nation building connected to racism and capitalism. It made me understand what printmaking can be and has been as a tool. It was so great to be amongst great thinkers who are interested in rethinking the world and actioning that out. I worked closely with Johnny Chang, who designed the visual identity for Samlande tankar/Collecting Thoughts, and also was the graphic designer for the year one publication. It was great to work with people who believed in the process as an end in itself. That gave so much to the project.

Nilo Amlashi: In just a few sentences, name some of your biggest takeaways from working with this project?

Mmabatho Thobejane: I think the biggest one, was the idea that we can rethink what we think is set in stone. And that together with others, we can also action that rethinking. It was very interesting to be in that kind of space, which I think Samlande tankar/Collecting Thought is, with the participants of the project.

Bild: Lisa Samuelsson

Samlande tankar/Collecting Thoughts
Project Year 1 (2021-2022)
Questioning, Investigating, Looking Back

Editor: Mmabatho Thobejane
Design: Johnny Chang
Grafikens Hus, 2022

For more info about the publication, visit the Konstshop here.

”Vi genomförde en närläsning av tre policydokument för samling och förvärv. Det som framkommer i policydokumenten är att samlingen fungerar som en bas för museerna, och där nya verk ska ”komplettera” den befintliga samlingen. Residenskonstnären Munish Wadhia kommenterade, “Instead of re-writing history, maybe re-imagine history?” För Grafikens Hus som står framför uppbyggandet av en samling uppstår frågan hur en sådan bas görs?.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #13: Svenska

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

Vilken roll har grafiken spelat för kvinnor genom historien? Vad händer när ett museum brinner ner och förlorar både sin byggnad och samling? Följ med på en digital arkivvisning av Grafikens Hus och lär dig mer om grafikens betydelse och historia utifrån ett kvinnohistoriskt perspektiv.

En av Samlande tankar/Collecting Thoughs’ samarbetspart, Stockholms Kvinnohistoriska, genomförde en digital kvinnohistorisk visning av Grafikens Hus – i konstnären och tryckaren Jenny Olssons ateljé Tellus grafik som ligger i Hägersten, Stockholm.

I visningen hör vi Nina Beckmann, museichef på Grafikens Hus berätta om åren efter branden, kvinnors roll inom den grafiska konstformen och arbetet bakom en ny samling. Vi får också lära oss mer om olika trycktekniker och hur grafik använts för att påverka samhället, när Jenny Olsson visar oss runt i ateljén.

Visningen är ett samarbete mellan Stockholms Kvinnohistoriska och Grafikens Hus inom ramen för projektet Samlande tankar/Collecting Thoughts. Sidekick under visningen är Macarena Dusant, curator och processledare för Samlande tankar/Collecting Thoughts.

⚠️ Notering: Ett namn är felstavat i visningen, tid 09.45. Det ska vara Lina Nordenström.

Filmning och klippning: Palmer Lydebrant.

OM KVINNOHISTORISK VISNING AV: I “Kvinnohistorisk visning av” besöker Stockholms Kvinnohistoriska museer och mytomspunna institutioner och platser på jakt efter dolda historier om kvinnor. Tillsammans med publiken ställer vi frågor om kvinnors liv, möjligheter och förutsättningar till historiker, guider och experter.

Var befinner sig grafiken idag?

Ett samtal om grafik på Statens konstråd, 5 september kl 17.00

Var befinner sig grafiken idag? En konstform som är förkastad av vissa och älskad av andra för sina kollektiva och demokratiska aspekter. Hos Statens konstråd möts konstnärer och sakkunniga från olika generationer för att diskutera frågan under öppningskvällen av utställningen. Samtalet modereras av Macarena Dusant, processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, Grafikens Hus och Annika Enqvist, curator och programansvarig, Statens konstråd.

Medverkande: Annika Gunnarsson, intendent Teckningar och grafik Moderna museet samt del av expertrådet i Samlande tankar; Afrang Nordlöf Malekian, konstnär; Kayo Mpoyi, konstnär; Henrik Orrje, chef enheten tillsyn, samling och administration, Statens konstråd; samt Ulla Wennberg, konstnär. 

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet Samlande tankar/Collecting Thoughts, som tar avstamp i konstrådets samling av grafik. I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus. Processledare är Macarena Dusant och projektet har ett treårigt stöd av Kulturrådet. Plötsligt så händer det! är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Om Statens konstråd
Statens konstråd verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där vi lever, arbetar och bor. Vi skapar och förvaltar framtidens kulturarv genom vårt arbete med att producera offentlig konst och förvärva konst till statens konstsamling. Genom vår verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck. Myndigheten Statens konstråd bildades 1937.

Hej! Jag heter Mmabatho Thobejane. Jag är en oberoende curator, med en praktik som centrerar svarta och dekoloniala feminismer. Jag är också processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, ett treårigt projekt som genomförs av Grafikens Hus och stöds av Kulturrådet. Detta månadsbrev dokumenterar projektet ur mitt perspektiv och är ett av sätten där du som är intresserad av projektet kan följa processen.

juli 2022

Läs Månadsrapport #7 här.

Hej! Jag heter Mmabatho Thobejane. Jag är en oberoende curator, med en praktik som centrerar svarta och dekoloniala feminismer. Jag är också processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, ett treårigt projekt som genomförs av Grafikens Hus och stöds av Kulturrådet. Detta månadsbrev dokumenterar projektet ur mitt perspektiv och är ett av sätten där du som är intresserad av projektet kan följa processen.

juni 2022

Läs Månadsrapport #6 här.

A Sahib’s War – Samtal med Munish Wadhia and Åsa Bharathi Larsson

Torsdag 9 June 2022

18.00 – 19:30

Fiberspace Gallery, Katarina Bangata 40, 116 39 Stockholm

Detta samtal mellan Munish Wadhia och Åsa Bharathi Larsson sker inom ramen för Samlande tankar/Collecting Thoughts. I det här samtalet pratar Wadhia och Bharathi Larsson, vars forskning vävs in och ut ur tryck och grafik om gemensamma forskningsintressen och praktiker. Munish Wadhia är artist in residence och är en del av Samlande tankar/Collecting Thoughts. Han kommer i samtal med Åsa att dela med sig av sin forskning och arbete inom projektet; som inkluderar raderingar i konstruktionen av en viss och singulär svensk medborgaridentitet.

Titeln på samtalet, ”A Sahib’s War”, är lånad från Rudyard Kiplings novell, där Kipling skriver om en sikhisk soldat, Umr Singh, som berättar och navigerar under andra boerkriget.

Grafikens Hus genomför projektet Samlande tankar med syftet att titta på grafiksamlingar i Sverige och internationellt ur ett postkolonialt och intersektionellt perspektiv.

Samlande tankar/Collecting Thoughts stöds av Kulturrådet.

Månadsrapport #5

Hej! Jag heter Mmabatho Thobejane. Jag är en oberoende curator, med en praktik som centrerar svarta och dekoloniala feminismer. Jag är också processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts, ett treårigt projekt som genomförs av Grafikens Hus och stöds av Kulturrådet. Detta månadsbrev dokumenterar projektet ur mitt perspektiv och är ett av sätten där du som är intresserad av projektet kan följa processen.

april 2022 

Läs Månadsrapport #5 här.

Samlande tankar/Collecting Thoughts läscirkel #3

Tisdag, 24 maj 2022

18.00 – 20.00

Repslagargatan 15B, Stockholm

Läsecirkel #3 inom Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar/Collecting Thoughts kommer att fokusera på texter som berör insamling, samlingar och arkiv. Genom projektet formulerar vi en metod för insamling som kan vägleda våra framtida beslut om samlingen. Genom att samlas för att läsa öppnar vi upp utrymmet för att kritiskt reflektera över samlingar och processer för hur de blir till gemensamt. Under läsecirklarna kommer vi att läsa och diskutera olika texter om insamling, samlingar och arkiv.

Till denna tredje session kommer att läsa ’An(other) Invitation to Epistemological Humility: Notes towards a Self-Critical Approach to Counter-Knowledges’ av Otto Maduro. Detta är ett utdrag ur boken Decolonizing Epistemologies: Latina/o Theology and Philosophy, redigerad av Ada Maria Isasi-Diaz och Eduardo Mendieta. Kopior av text kommer att delas ut inför att vi ses.

Läsecirklarna leds av vår processledare Mmabatho Thobejane. Anmäl dig till den tredje läsecirkeln hos mmabatho.thobejane@grafikenshus.se

Du kan även delta digitalt via Zoom.

I samarbete med Kvinnohistoriska.

Samlande tankar/Collecting Thoughts stöds av Kulturrådet.

En hög med aska – Konstnärsmiddag med Afrang Nordlöf Malekian

Torsdag 28 april 2022

18.00 – 19:00

Södertälje konsthall, Storgatan 15, 151 72 Södertälje

“Att gå direkt till det som bränner har jag lärt mig från poesin. Men eld har en tendens att spridas. Vissa metaforer är lika snygga ”i verkligheten” som på pappret (som en ros). Eld är inte en av dem. Att skriva ord som känns, som bränner, är förenat med risker. Se, dikten har redan förvandlats till en hög med sot”. Så skriver författaren Mara Lee i hennes doktorsavhandling När andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid (2014). Att ta risker – att arbeta så att det bränns – kan vara förenat med ett slut i en hög med sot – aska — som historiskt använts för att ge näring till nytt liv. Vad för slags arkiv kan födas ur askan av det som blev kvar efter de tusentals grafiska blad som brann upp på Grafikens hus i Mariefred år 2014?

Under en enkel middag på Södertälje konsthall kommer konstnären Afrang Nordlöf Malekian att moderera ett samtal utifrån sitt pågående researcharbete i anknytning till projektet Samlande tankar på Grafikens hus. Tillsammans kommer vi att studera tryck, läsa texter och dela berättelser samt äta mat. Samtalet kommer att kretsa kring den aktuella insamlingen på Grafikens hus, grafik i (mat) butik, och grafiska tryck på penninglotten.

Anmäl dig till detta evenemang hos mmabatho.thobejane@grafikenshus.se.

Evenemanget kommer att äga rum på engelska och svenska.

Samlande tankar/Collecting Thoughts stöds av Kulturrådet.