”Vi genomförde en närläsning av tre policydokument för samling och förvärv. Det som framkommer i policydokumenten är att samlingen fungerar som en bas för museerna, och där nya verk ska ”komplettera” den befintliga samlingen. Residenskonstnären Munish Wadhia kommenterade, “Instead of re-writing history, maybe re-imagine history?” För Grafikens Hus som står framför uppbyggandet av en samling uppstår frågan hur en sådan bas görs?.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #13: Svenska

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

”Sista året av Samlande tankar är här. Året då arbetet ska leda fram en materialisering av metoden för samlande och samling. Vad innebär det? Det är något som jag funderar en del på. Att materialisera något kan betyda att ge detta något en kropp, göra det gripbart kanske till och med fysiskt. Mina förhoppningar är att ett materialiserande resulterar i ett något att peka på och återkomma till, men som är öppet för rörlighet och omförhandling.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #12: Svenska

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet.