Generation Grafik

OPEN CALL: Information om hur du ansöker till Generation Grafik finns längst ner på sidan.


Grafikens Hus är väldigt glada över att få förverkliga sitt nya projekt Generation Grafik i samarbete med Grafikskolan, Kungliga Konsthögskolan och Kultur 365 med hjälp av PostkodLotteriets Kulturstiftelses temastöd.

– Kulturen är en unik grund för att skapa möten mellan äldre och yngre generationer, kring både vår historia och vår samtid. Vi är stolta över att stötta Stiftelsen Grafikens Hus projekt Generation Grafik, säger Angelica Månsson-Gerde, General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Grafikens Hus curator Ulrika Flink ser fram emot att jobba med projektet, att få undersöka hur man underlättar kunskapsöverföring och allas rätt till kulturskapande.

– Hur bör man gå tillväga för att inte mista den kunskap som den äldre generationens konstnärer besitter samtidigt som den yngre generationens kunskap måste kunna vävas in i ett grafiskt konstfält i ständig förändring? Jag ser verkligen fram emot att få prata om detta med konstnärer och seniorer i Södertälje. Kunskapsöverföring är något som berör oss alla oavsett ålder, säger Ulrika Flink.

Grafikens Hus vill driva frågeställningen kring grafikens framtid och hur grafik skall komma att definieras. Vi ser hur dagens nya tekniker och grafiska processer på ett nytt sätt öppnar oprövade dörrar för grafiken som en alltmer betydande genre i samtidskonsten.

Projektet Generation Grafik vill öka intresset för samarbete mellan konstnärer i vittskilda generationer; en äldre generations konstnärer inspireras och delar med sig av sitt kunnande till yngre konstnärer. Dessa i sin tur inspirerar de äldre med metoder som förändrar det visuella grafiska språket, med hjälp av digital teknik och innovativ användning av traditionella metoder. Projektet arrangerar konstnärsworkshops där olika praktiska kunskaper kan mötas. Genom att uppmuntra till konstnärligt undersökande hoppas vi få igång ett samtal om hantverkets roll, digitala processer, grafikens demokratiska historia och framtid. På detta sätt vill vi värna fortlevnaden av grafiska hantverkskunskaper i en digital värld.

Grafikens Hus vill möjliggöra kunskapsöverföring mellan konstnärer och låta dessa möten leda fram till att skapa tillfällen för seniorer i Södertälje att aktivt delta via en mobil grafikverkstad. Projektets första del består av workshops för konstnärer ur olika generationer och tanken är att dessa workshops leder till att det bildas konstnärspar över generationsgränserna. Varje par planerar tillsammans en praktisk grafikworkshop för boende och brukare inom hemtjänsten, äldreboenden och dagverksamheten i Södertälje. Grafikens Hus vill på detta sätt hitta nya vägar att nå en äldre publik som har svårt att ta sig ut till kulturinstitutioner.

Projekt genomförs med hjälp av Grafikskolan som är den enda konstskolan i Norden som koncentrerar sig på de konstgrafiska uttrycksformerna. I Grafikskolans stora verkstad kommer mötet mellan konstnärer ur olika generationer ske för att underlätta möjligheten till att experimentera fram nya verk. Även Kungliga Konsthögskolan i Stockholm involveras i projektet.

Kultur 365 i Södertälje är en annan samarbetspartner som stärker projektet. Kultur 365 syftar till att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun. Kultur 365 kommer hjälpa till med det praktiska arbetet med att möjliggöra så att äldre själva får prova på att trycka grafik i sin närmiljö via en mobil grafisk verkstad.

Det första som händer i projektet är att konstnärerna bjuds in via en offentlig utlysning där intresseanmälan och arbetsprover skickas in. En jury bestående av representanter från olika konstinstitutioner, Grafikens Hus och Grafikskolan väljer ut deltagarna till projektet. Utlysningen publiceras 1 juli 2017.

Våra samarbetspartners

Grafikskolan

PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Kultur 365

Kungl. Konsthögskolan

1.7 2017: Open Call – Ansök till Generation Grafik!

Vi söker nu yrkesverksamma konstnärer och designers att delta i projektet! Vill du vara med?
Läs mer om vad projektet erbjuder dig som konstnär hur du skickar in din ansökan här:

Generation Grafik: Open Call


Generation Grafik är en del av Grafikens Hus projekt Framtidens Grafik.