Hybrid Grafik – En öppen föreläsningsserie med Victoria Browne, Fay Nicolson och Hilary Powell

Svenska / English

Hybrid Printmaking är en föreläsningsserie som ingår i projektet Generation Grafik. Projektet hoppas via en workshop för yrkesverksamma konstnärer samt en offentlig föreläsningsserie uppmana till experimenterande och lusten att utmana givna föreställningar inom grafiken. Digitala processer får möta traditionella metoder med förhoppningen att nya spännande hybrida arbetsmetoder uppstår. Grafikens Hus vill driva frågeställningen kring grafikens framtid och hur grafik skall komma att definieras. Varje medium har sina egna regler, och varje verktyg har unika egenskaper som påverkar resultatet, men vad händer när regler bryts och gränserna utmanas?

Föreläsningsseriens tre konstnärer Victoria Browne, Fay Nicolson och Hilary Powell har bjudits in att hålla en workshop för deltagarna i Generation Grafik på Grafikskolan samt föreläsa om sin konst i det utvidgade samtidskonstfältet med fokus på grafiska metoder på Kungl. Konsthögskolan. Samtliga tre föreläsare uppskattar att experimentera vilket resulterar i tre spännande praktiker som förenar forskning på post-digitala tryckprocesser, performance, återvunnet industrimaterial och dans.

Hybrid Printmaking är ett samarbete mellan Grafikens Hus, Kungl. Konsthögskolan och Grafikskolan.

Program

VICTORIA BROWNE – KALEID editions
5/9, 15:30-17:00, Kungl. Konsthögskolan. Föreläsningssalen plan 4, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen.

FAY NICOLSON
28/9, 17:30-19:00, Kungl. Konsthögskolan. Muralen, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

HILARY POWELL
18/10 , 17:30-19:00, Kungl. Konsthögskolan. Föreläsningssalen plan 4, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen


5.9: Victoria Browne, KALEID editions

5 september, 15:30 – 17:00, Kungl. Konsthögskolan
Föreläsningssalen plan 4, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Victoria Brownes konstnärliga praktik utgår från metoder kring post-produktion och formalism i måleri till att utifrån det grafiska språket utforska post-digitala tryckprocesser. I sin roll som biträdande professor för grafik och teckning vid Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) forskar hon för närvarande kring processen för reduktion till att jobba med multipla plåtar i tryckprocesser. Som grundare av KALEID editions publicerar Browne böcker gjorda av konstnärer baserade i Europa. Efter att nyligen etablerat ett akademiskt ramverk för utvecklingen av publicering som en konstnärlig praktik vid KhiO har Browne även mottagit två Birgit Skiöld Memorial Trust Award för sina konstnärers böcker. Brukligt har tidigare varit att utgå från tryckets imiterande egenskaper för att reproducera, upprepa och mångfaldiga originalet som kopior. Idag, i en era av post-produktion, försöker Brownes forskning omtolka denna definition, att bemästra de naturliga kvalitéerna som tryck besitter som ett medium som har ett kreativt uttryck och potential som kan rekontextualiseras i konstfältet.

MA(Hons) Multi-Disciplinary Printmaking, Bower Ashton, University of the West of England, UK, 2006, École supérieure des beaux-arts de Marseille, Frankrike, 2005, Kunsthøgskolen i Bergen, Norge, 2004

kaleideditions.com


28.9: Fay Nicolson

28 september, 17:30 – 19:00, Kungl. Konsthögskolan
Muralen, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Fay Nicolson leker med gränserna mellan måleri, bild och objekt och hur dessa definitioner relaterar till kroppen. Hennes arbete skiftar mellan grafik, måleri och skulptur med ett fokus på idéer kring lärande, dokumentation och performance. Nicolson är intresserad av övergående eller tvetydiga objekt vid sidan av en nyfikenhet kring arbetssätt som testar eller kollapsar vårt sätt att läsa discipliner. Hon tycker om bilder som implicerar en process eller en historia av att titta, samla, översätta, kombinera och repetera. Fay Nicolson är intresserad av vävning som en metafor för expanderat (bild) skapande; att ta separata element, hantera och vrida dem, knyta och invertera dem till att forma en strukturerad yta, ett objekt som också kan läsas som en platt bild.

Over and over. Foto: Fay Nicolson

Fay Nicolson är baserad i England och avslutade sin magisterexamen i Printmaking från Royal College of Art i London 2011. 2006 avslutade hon sin kandidatexamen från Central Saint Martins College of Art and Design i London.

faynicolson.com


18.10: Hilary Powell

18 oktober, 17:30 – 19:00, Kungl. Konsthögskolan
Föreläsningssalen plan 4, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Hilary Powells arbete rör sig mellan olika konstformer och rivningstomter, in och ut från akademin till skrotupplaget, samtidigt som hennes konstpraktik förblir paradoxalt konsekvent i sin undersökning av förändring, transformering och konstruktion/destruktion (av atmosfärer, platser, material och visioner). Från film- och bokproduktion till performance och grafik, arbetar Powell med förbisedda processer, material, människor och platser på oförutsedda sätt. För närvarande är hon Artist in Residence på kemiska institutionen vid University College London där hon experimenterar med urban alkemi. Återvunnet industrimaterial används till nytänkande kring traditionella trycktekniker. Hennes senaste arbete involverar deltagarbaserat medskapande via en löpandeband produktion i det offentliga rummet gjordes en pop-up boken ‘Legend: An A-Z of the Lea Valley’ som finns i samlingarna hos V&A och MoMA. Gömda historier till bortglömda tekniker utgör kärnan i Hilary Powells arbete, ett fantasifullt återvinnande, ett sätt att sätta värde på det förbisedda och det till synes vardagliga och att lyfta fram det extraordinära i vardagen.

Hilary Powell är baserad i Nederländerna (Utrecht Hogeschool voor de kunsten) och Prag (DAMU theatre academy). Powell har en BfA Fine Art från Ruskin School of Drawing and Fine Art, Oxford University och en MA i scenografi (Central St Martins School of Art and Design) Hon har en PhD i Cultural Studies från Goldsmith’s College, University of London och har varit Honorary Fellow vid London Consortium.

hilarypowell.com


Hybrid grafik är en föreläsningsserie som ingår i projektet Generation Grafik och genomförs med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelses temastöd.