Utställning: Afaina de Jong – An(Other) Vernacular

Grafikens Hus presenterar en utställning om Afaina de Jongs offentliga konstgestaltning An(Other) Vernacular i entrén till Södertälje Science Park, 15 september till 30 november. Projektet inleddes 2018 som en del av Statens konstråds satsning Kunskapsnav offentlig konst, lett av Grafikens Hus i samarbete med Södertäljes Samhällsbyggnadskontor.

PROGRAM

Visningar med kaffe/te och bulle
Språk: Svenska

Tisdag 11 oktober kl. 9
Boka din plats genom att maila: anna.jonsson@grafikenshus.se
Senast 9 oktober behöver vi ha din anmälan.

Torsdag 20 oktober kl. 16
Boka din plats genom att maila: anna.jonsson@grafikenshus.se
Senast 18 oktober behöver vi ha din anmälan.

Tisdag 22 november kl. 9
Boka din plats genom att maila: anna.jonsson@grafikenshus.se
Senast 20 november behöver vi ha din anmälan.

 

Interaktivt performance/workshop: Mellanförskap, en ambivalens rätt eller fel

Lördag 15 oktober, kl 14
Välkommen på en emotionell resa om mellanförskap. Du som besökare får ta del av ett interaktivt verk och en workshop skapad av Atorina Adam, konstpedagog på Grafikens Hus. Workshopen är baserad på en dialog om upplevelsen av det interaktiva, performance-baserade konstverket där kollektivet ställer frågor till besökaren. Konstverket, i sin tur, är baserad på en kollektiv upplevelse av ett mellanförskap. Det handlar om att besökarna ska släppa kontrollen och gå in i en värld där någon annan bestämmer identiteten på den överordnade. Vad händer i oss när någon annan bestämmer dina svar på vem du är?

Vi inleder med en introduktion om utställningen.

Var: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12
Boka din plats genom att maila: anna.jonsson@grafikenshus.se

Medverkande: Atorina Adam, Shamiran Adam, Wasim Harwill och Mai Alneng

Atorina Adam om arbetet:

”Under de senaste åren har undersökandet om Mellanförskap – varit huvudfokus i mitt arbete, en strävan efter att hitta en balans i mina världar, att hitta en plats. Oavsett vilka vi är, var vi kommer ifrån, kan vi alla ha en ambivalens i vår identitet. Jag vill föra fram komplexiteten i samtalet om de olika världar som möts i en människa, speciellt i ett hem med flera kulturer. Det är ett interaktivt performance-baserat konstverk där kollektivet ställer frågor till besökaren. Det ska kanalisera utrymme för samtal om ambivalensen hos en person som upplever ett mellanförskap.”

Vernissage och samtal
15 september, kl. 17.30-20.00

Kl. 18 Gästcurator Olivia Berkowicz och Anna Jönsson, projektledning/vice VD på Grafikens Hus hälsar välkommen och ger en introduktion av projektet An(Other) Vernacular.
Kl. 18.15-19 Samtal med Afaina de Jong, arkitekt, konstnär, ansvarig för Contextual Design MA Department på Design Academy Eindhoven, Marie-Louise Richards, arkitekt, lärare och forskare på Kungl. Konsthögskolan och Ulrika Flink, konstnärlig ledare på Konsthall C. De kommer att lyfta projektets processer, lärdomar och erfarenheter hittills, samt gemensamt diskutera konstpaviljongens möjligheter framöver som ny mötesplats i Astraparken, Södertälje.
Moderator: Olivia Berkowicz
Språk: Engelska

 

När: 15 september – 27 oktober
Var: Entrén på Södertälje Science Park

År 2023 kommer projektet att invigas i Astraparken i Södertälje i form av en multifunktionell konstpaviljong. Genom dialog- och grafikbaserade workshopar med lokala föreningar och referensgrupper har arkitekten och konstnären Afaina de Jong tillsammans med Innavisions skapat ett Södertäljeinspirerat form- och färgspråk för paviljongen.

Utställningen visar en arkitektonisk modell av konstpaviljongen och en textil med de Jongs Södertäljeinspirerade mönster. Under utställningsperioden kommer vi även att bjuda in gäster, referensgrupper och besökare till rundabordssamtal om hur olika berättelser får ta plats i det offentliga rummet, normkritiska perspektiv på stadsutveckling och arkitektur.

Afaina de Jong, bosatt i Amsterdam, är arkitekt, bildkonstnär och kulturell entreprenör. Hon arbetar tvärvetenskapligt med konst, forskning och design – utifrån ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. de Jong är ansvarig för Contextual Design MA Department på Design Academy Eindhoven och representerade Nederländerna under arkitekturbiennalen i Venedig 2021. I Sverige är hon även aktuell med en offentlig gestaltning i Uppsala kommun.

Under Science Week 2020, medverkade Grafikens Hus med en 3D-scanningsworkshop tillsammans med konstnären Jens Evaldsson och företaget Kaproco. Workshopen gav Södertäljebor möjligheten att 3D-scanna sig själva och presenterades sedan digitalt i en modell av konstpaviljongen. Som nästa led i att utforska representation i stadsrummet, visar vi nu ett urval 3D-printade skalfigurer av Södertäljebor i den fysiska modellen av konstpaviljongen i utställningen.

För att besöka konstpaviljongen digitalt redan nu – ladda ner appen Protoworld i App Store eller Google Play!

Medverkande:

An(Other) Vernacular:
Afaina de Jong
Innavisions

Paviljongmodell:
Gethin Wyn Jones
Jesper O.T. Andersson

Skalfigurer:
Jens Evaldsson
Kaproco
Leica Geosystems

Tekniker:
Rami Khoury

Curator:
Olivia Berkowicz

Tack till Södertälje Science Park och Per-Arne Sträng på Södertälje konsthall.