”Vi genomförde en närläsning av tre policydokument för samling och förvärv. Det som framkommer i policydokumenten är att samlingen fungerar som en bas för museerna, och där nya verk ska ”komplettera” den befintliga samlingen. Residenskonstnären Munish Wadhia kommenterade, “Instead of re-writing history, maybe re-imagine history?” För Grafikens Hus som står framför uppbyggandet av en samling uppstår frågan hur en sådan bas görs?.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #13: Svenska

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

”Sista året av Samlande tankar är här. Året då arbetet ska leda fram en materialisering av metoden för samlande och samling. Vad innebär det? Det är något som jag funderar en del på. Att materialisera något kan betyda att ge detta något en kropp, göra det gripbart kanske till och med fysiskt. Mina förhoppningar är att ett materialiserande resulterar i ett något att peka på och återkomma till, men som är öppet för rörlighet och omförhandling.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #12: Svenska

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

Plötsligt så händer det! Utställning och performance, 5-19 september hos Statens konstråd

I utställningen Plötsligt så händer det! sätter konstnären Afrang Nordlöf Malekian nio grafiska blad ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med nya verk som bland annat tar sig form av lotter, dikter, ljudverk och en performanceföreställning. 

Statens konstråds samling av grafik och Grafikens Hus grafiska verk skapade för Penninglotteriet under 1990-talet är under lupp när konstnären Afrang Nordlöf Malekian tar sig an frågor om klass, demokrati och drömmar. I ett samarbete mellan Statens konstråd och Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar/Collecting Thoughts utforskar konstnären grafikens historia som konstnärligt uttryck, såväl som skildrare av samhällsförändringar – i utställning och performance.

Utställning och performance hos Statens konstråd
I utställningen Plötsligt så händer det! utgår konstnären Afrang Nordlöf Malekian från lottens historia och sätter ett urval ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med en unik uppsättning nya lotter. Idén baseras på Grafikens Hus samarbete med Penninglotteriet under åren 1995–1998. Då togs 75 grafiska konstverk fram för att reproduceras i miniatyr på varje lott. Lotteriet som fenomen, med uppdrag att väcka drömmar och fantasier till liv, blir sedan utgångpunkt för en performance som går att ta del av under Skeppsholmsdagen den 17 september.

I utställningen Plötsligt så händer det! kopplar konstnären Afrang Nordlöf Malekian ihop grafik, lottens historia och kapitalisering på människors drömmar. Precis som en vinst eller förlust i ett lotteri kan påverka människors livsöden, låter konstnären publiken bestämma ödet för Statens konstråds grafiska konstverk genom sin performance.

Till utställningen har konstnären arbetat med frånvaro av berättelser och hemsökelse som koncept. Hur frånvarande perspektiv i samlingen hemsöker arkivet och i förlängningen vår kollektiva historia. Ett spöke går runt i magasinet. Arbetet är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus och utställningen är ett samarbete med Statens konstråd.

Vernissage 5 september kl 16.00–19.00

Var: Statens konstråd, Ateljén, plan 5, Kasern II, Svensksundsvägen 11 A, Stockholm

▪️ Performance under Skeppsholmsdagen, 17 september

kl 11.30 och kl 14.30

En performance-föreställning som utforskar relationen mellan vinst och förlust när det kommer till kollektiva tillgångar. Som publik bjuds du in till en dramatiserad lottdragning där du får spela om ett grafiskt blad från konstnärens urval ur Statens konstråds samling och konstnärens nyproducerade verk. En skådespelare leder lottdragningen och gestaltar ett socialismens spöke från 1970-talets Sverige. 

Datum och tider för utställning på Statens konstråd
  5 sept kl 16.00–19.00
12 sept kl 16.00–19.00
17 sept kl 11.00–16.00
19 sept kl 16.00–19.00

Välkommen!

Läs utställningsfoldern här.

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet Samlande tankar/Collecting Thoughts, som tar avstamp i konstrådets samling av grafik. I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus. Processledare är Macarena Dusant och projektet har ett treårigt stöd av Kulturrådet. Plötsligt så händer det! är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Grafisk formgivning: Johanna Burai. I bilden finns verken Happy Boys (1974) och Tunnelbanan (1971) av Birgit Ståhl-Nyberg samt Lekande barn (ca 1970) av Berta Hansson.

”This is the last monthly report before the summer holidays. The project term ends on August 31st; still, my mind is drawn to summarizing the year that’s gone by.”

Juni 2023

Read Process Leader and Curator Macarena Dusant’s Monthly Report #11 here.

Collecting Thoughts/Samlande tankar is a project by Grafikens Hus with a three-year support from Swedish Arts Council.

Moving through the archive: Johnny Chang & MayDay Rooms

–> A Look at Critical Archiving and Organizing Access <–

Welcome to an evening, 8/6 5-8 PM, of thinking together on the possibilities of organizing archives and libraries from multiple perspectives. This program examines how different forms of gathering, especially from and for movements as well as marginalized communities generate various forms of agency, resistance, and collective un/learning processes. What are the various approaches, possibilities, and limitations of these practices?

Moving through the archive_ invites Johnny Chang and MayDay Rooms to discuss how knowledge can be collected from informal, critical, dissident perspectives. Through a lecture performance by Johnny Chang, and a public presentation by MayDay Rooms, we invite the public to reflect on the possibilities and limitations of collective, interdependent forms of gathering.

Elof Hellström, from Hägerstensåsens Medborgarhus, will moderate an open conversation after the presentations.

_ JOHNNY CHANG is a Taiwanese-American multidisciplinary designer and artist based in Stockholm. Moving between visual communication, writing, and artistic inquiry, his practice is concerned with circumstances of distance and diaspora, the politics of voice and listening, and processes of sense-making. His work inquires into conditions and entanglements of contemporary everyday life toward cultivating resilient capacities for sensing, feeling, and being in the present. His current residency research with Grafikens Hus is engaged with differently situated archives and libraries to investigate aesthetics of gathering, and terms and methods of access from urgent perspectives.
www.johnny-chang.info

_ MAYDAY ROOMS aims to safeguard histories and documents of radicalism and resistance by connecting them with contemporary struggle and protest, and by developing new free forms of dissemination and collective self-education. Our building contains an archive of historical material linked to radical history. Alongside our material archives, we create and maintain digital archives and databases of these histories, with the hope that these traces of the past might freely be taken up and put to use in present struggles. As well as housing an archive, our building functions as an organizing space for activists, social movements, troublemakers and radicals. We also run a full programme of events including film screenings, poetry readings, archiving workshops, historical talks, discussions, reading groups and social nights.
www.maydayrooms.org

_ ELOF HELLSTRÖM’s work addresses issues of socio-political injustice in the contemporary city. He has initiated and is a member of various art collectives and self-organized initiatives such as the cultural house Cyklopen in Stockholm. Elof is one of the artistic directors at Hägerstensåsens Medborgarhus.
www.medborgarhuset.se

–> The program is a collaboration between Collecting Thoughts/Grafikens Hus, A Movement to Hold and Hägerstensåsens Medborgarhus. Curated by Macarena Dusant/Grafikens Hus and Alba Folgado/A Movement to Hold. In collaboration with IASPIS. With support from Kulturrådet.

–> Accessibility

The event will take place in the library room on the ground floor of Hägerstensåsens Medborgarhuset. Medborgarhuset has a lift which makes the upper floor accessible as well. There are no obstructive steps on the ground floor of the building. There are larger wheelchair-accessible and gender-neutral toilets on both the ground floor and the upper floor. There will be other occasional visitors to other events in the house at the same time.

The event will be in English.
Keywords and translations will be available in Swedish.

If you would like to speak to someone prior to your visit to discuss your access needs, please contact: info@medborgarhuset.se

Find your way there:
Hägerstensåsens Medborgarhus
Riksdalervägen 2, 129 32 Hägersten
Subway station: Hägerstensåsen

”Vid skrivandets stund är vi i slutet av april och känslan av vårens intåg känns i luften, inte minst då ljuset börjar vända tillbaka till oss. Inom Samlande tankar/Collecting thoughts har jag ägnat mig åt ansökningar för att kunna möjliggöra samarbeten och evenemang. Att skriva ansökningar innebär att tänka vart projektet kan ta vägen men även att gå tillbaka till hur projektet formulerats och mer konkret se hur det utvecklas.” 

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #10: SvenskaEnglish

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet. 

Johnny Chang

Johnny Chang Johnny Chang är en taiwanesisk-amerikansk interdisciplinär designer och konstnär baserad i Stockholm. Han rör sig mellan visuell kommunikation, skrivande text och konstnärligt undersökande praktik utifrån och intresserar sig för frågan om omständigheterna kring avstånd och diaspora, talandets och lyssnandets politik, samt meningsskapande processer. Hans arbete undersöker vardagslivets villkor och förvecklingar för att odla motståndskraftig kapacitet för inkännande, känsla och närvaro. Inom hans nuvarande konstnärsresidens på Grafikens Hus tar han sig an olika arkiv och bibliotek för att undersöka insamlandets estetik, samt villkor och metoder för åtkomlighet. Han har en MFA i visuell kommunikation från Konstfack (2019) och en BFA i grafisk design från ArtCenter College of Design (2010).

Johnny Chang kommer även att vara residenskonstnär som en del av Samlande Tankar/Collecting Thoughts.

”Nu är vi på väg mot slutet av detta år och jag har precis landat efter en vistelse i det globala syd, Chile. När jag rörde mig i huvudstaden Santiago blev jag påmind om hur den visuella konsten har använts som ett självklart uttrycksmedel inom sociala rörelser.”

Läs processledare och curator Macarena Dusants månadsbrev #9: Svenska English

Samlande tankar / Collecting Thoughts är ett projekt som genomförs av Grafikens Hus med ett treårigt stöd av Kulturrådet.